[1]
Cichońska, D., Fedorowski, J. i Holly, R. 2014. Spójność polityki Unii Europejskiej: wielowymiarowa regionalizacja. Studia z Polityki Publicznej . 1, 1(1) (luty 2014), 101-112. DOI:https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.1.5.