[1]
Czyżowicz, W. 2014. Recenzja książki: Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity. Studia z Polityki Publicznej . 1, 1(1) (luty 2014), 143-149.