(1)
Legutko-Kobus, P. . Partycypacja Jako Element Programowania Rozwoju Lokalnego. Stud. Polit. Publ. 2018, 5, 45-58.