(1)
Świstak, M. Centralne Planowanie I Lokalne Wykonanie: Wyzwania Wielopoziomowego Systemu Implementacji Polityki Ochrony środowiska Naturalnego W Chinach. Stud. Polit. Publ. 2021, 8, 73-90.