(1)
Michalewska-Pawlak, M.; Klimowicz, M. Wpływ Rządowego Programu Na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) Na społeczną Aktywizację osób Starszych W Polsce. Wnioski Z Badań jakościowych. Stud. Polit. Publ. 2021, 8, 9-25.