(1)
Salamon, J. Znaczenie państw Maghrebu W Polityce Królestwa Hiszpanii Przed Akcesją Do Unii Europejskiej. Stud. Polit. Publ. 2021, 8, 125-140.