(1)
Dubicki, P. Budżet Obywatelski Jako Element Partycypacji społecznej. Stud. Polit. Publ. 2021, 8, 91-105.