(1)
Stęplewska, K. Analiza Zmian W Systemie Ubezpieczeń Emerytalnych W Polsce W Latach 2002-2018. Stud. Polit. Publ. 2021, 8, 49-71.