(1)
Popławska, J. Z.; Gać, J. Rola Organizacji pozarządowych W Procesie Integracji migrantów W Polsce. Przykład Łomży. Stud. Polit. Publ. 2021, 8, 57-73.