(1)
Sari, P. A.; Sari, W. P.; Rinaldo, D. Wydajność Biznesowa W Czasie Kryzysu związanego Z COVID-19. Wkład W przedsiębiorczą Rezyliencję. Stud. Polit. Publ. 2022, 9, 63-82.