(1)
Zapędowska-Kling, K. Cele I Sposoby Realizacji Polityki społecznej W Dobie postępu Technologicznego. Stud. Polit. Publ. 2021, 8, 55-73.