(1)
Chohan, U. W. Analiza Dostosowania Polityk Publicznych W Reakcji Na COVID- 19 W Krajach rozwijających się. Studium Przypadku Pakistanu. Stud. Polit. Publ. 2022, 9, 9-30.