(1)
Zbieranek, P. Instytucje Ramowe. Publiczne Instytucje Kultury Jako Katalizator Metagovernance W Polityce Kulturalnej. Stud. Polit. Publ. 2022, 9, 71-93.