(1)
Wajda, M. Polityka Miejska W Nowej Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 – Ewolucja Czy Rewolucja We Wspieraniu Miast?. Stud. Polit. Publ. 2024, 10, 9-27.