(1)
Zybała, A. Wokół Potrzeby Modernizacji Struktury instrumentów Polityki Publicznej. Stud. Polit. Publ. 2014, 1, 33-55.