(1)
Nowak-Far, A. Krzywa Kuznetsa a wielość Jurysdykcji Fiskalnych. Stud. Polit. Publ. 2014, 1, 57-79.