(1)
Cichońska, D.; Fedorowski, J.; Holly, R. Spójność Polityki Unii Europejskiej: Wielowymiarowa Regionalizacja. Stud. Polit. Publ. 2014, 1, 101-112.