(1)
Jachowicz, P. 110 Lat Polityki Publicznej W Wielkiej Brytanii. Stud. Polit. Publ. 2014, 1, 113-141.