(1)
Kupiec, T. Ewaluacja Jako narzędzie zarządzania W Sektorze Publicznym. Stud. Polit. Publ. 2014, 1, 33-54.