(1)
Kłos, A. Nowe źródła zasobów własnych Unii Europejskiej. Stud. Polit. Publ. 2014, 1, 55-78.