(1)
Kubylis, R. Funkcjonowanie Urzędu Podatkowego W Królestwie Norwegii. Stud. Polit. Publ. 2014, 1, 133-156.