(1)
Błędowski, P. Polityka społeczna Jako specjalność Nauk o polityce Publicznej – próba Charakterystyki. Stud. Polit. Publ. 2014, 1, 9-23.