(1)
KarpiĊ„ski, A. PrzewartoĊ›ciowania W Polityce Gospodarczej Wobec Deindustrializacji. Stud. Polit. Publ. 2014, 1, 71-82.