(1)
Latoszek, E.; Kłos, A. Partnerstwo Wschodnie Jako Nowa Forma współpracy Unii Europejskiej Z Krajami Trzecimi. Stud. Polit. Publ. 2016, 3, 177-194.