Legutko-Kobus, P. . (2018). Partycypacja jako element programowania rozwoju lokalnego. Studia Z Polityki Publicznej, 5(3(19), 45–58. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2018.3.3