Zybała, A. (2018). Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. Partycypacja i kultura zarządzania w Polsce. Studia Z Polityki Publicznej, 5(3(19), 73-91. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/1074