Michalewska-Pawlak, M., & Klimowicz, M. (2021). Wpływ Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) na społeczną aktywizację osób starszych w Polsce. Wnioski z badań jakościowych. Studia Z Polityki Publicznej , 8(1(29), 9-25. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.1.1