Salamon, J. (2021). Znaczenie państw Maghrebu w polityce Królestwa Hiszpanii przed akcesją do Unii Europejskiej. Studia Z Polityki Publicznej, 8(1(29), 125–140. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.1.7