Dubicki, P. (2021). Budżet obywatelski jako element partycypacji społecznej. Studia Z Polityki Publicznej, 8(1(29), 91–105. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.1.5