Stęplewska, K. (2021). Analiza zmian w systemie ubezpieczeń emerytalnych w Polsce w latach 2002-2018. Studia Z Polityki Publicznej, 8(1(29), 49–71. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.1.3