Gędek, W. (2021). Koncepcja koprodukcji wiedzy a tworzenie polityki oparte na dowodach. Analiza literatury przedmiotu. Studia Z Polityki Publicznej, 8(1(29), 107–124. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.1.6