Popławska, J. Z., & Gać, J. (2021). Rola organizacji pozarządowych w procesie integracji migrantów w Polsce. Przykład Łomży. Studia Z Polityki Publicznej , 8(3(31), 57-73. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.3.4