Beulah C, H. (2022). Pandemiczne wyzwania a polityka publiczna. Refleksje nad administracją wyborczą w największej demokracji świata. Studia Z Polityki Publicznej, 9(1(33), 33-53. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2022.1.2