Sempijja, N., & Brito, P. M. (2022). Błąd "wyborów naukowych" w erze COVID. Odkrywanie wyzwań związanych z zarządzaniem wyborami 2020-2021 w Ugandzie. Studia Z Polityki Publicznej, 9(1(33), 13-32. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2022.1.1