Sari, P. A., Sari, W. P., & Rinaldo, D. (2022). Wydajność biznesowa w czasie kryzysu związanego z COVID-19. Wkład w przedsiębiorczą rezyliencję. Studia Z Polityki Publicznej, 9(2(34), 63–82. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2022.2.4