Zapędowska-Kling, K. (2021). Cele i sposoby realizacji polityki społecznej w dobie postępu technologicznego. Studia Z Polityki Publicznej, 8(4(32), 55–73. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.4.3