Chohan, U. W. (2022). Analiza dostosowania polityk publicznych w reakcji na COVID- 19 w krajach rozwijających się. Studium przypadku Pakistanu. Studia Z Polityki Publicznej, 9(2(34), 9–30. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2022.2.1