Zbieranek, P. (2022). Instytucje ramowe. Publiczne instytucje kultury jako katalizator metagovernance w polityce kulturalnej. Studia Z Polityki Publicznej, 9(4(36), 71–93. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2022.4.4