Wajda, M. (2024). Polityka miejska w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 – ewolucja czy rewolucja we wspieraniu miast?. Studia Z Polityki Publicznej, 10(2(38), 9–27. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2023.2.1 (Original work published 30 czerwiec 2023)