Zybała, A. (2014). Wokół potrzeby modernizacji struktury instrumentów polityki publicznej. Studia Z Polityki Publicznej , 1(1(1), 33-55. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.1.2