Nowak-Far, A. (2014). Krzywa Kuznetsa a wielość jurysdykcji fiskalnych. Studia Z Polityki Publicznej , 1(1(1), 57-79. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.1.3