Szumlicz, T. (2014). Publiczne fundusze socjalne – istota oraz organizacja i funkcjonowanie w Polsce. Studia Z Polityki Publicznej , 1(1(1), 81-100. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.1.4