Cichońska, D., Fedorowski, J., & Holly, R. (2014). Spójność polityki Unii Europejskiej: wielowymiarowa regionalizacja. Studia Z Polityki Publicznej , 1(1(1), 101-112. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.1.5