Czyżowicz, W. (2014). Recenzja książki: Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity. Studia Z Polityki Publicznej , 1(1(1), 143-149. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/579