Misiuna, J. (2014). Recenzja książki: Przedsiębiorcze państwo - o książce Mariany Mazzucato. Studia Z Polityki Publicznej , 1(1(1), 151-156. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/581