Kupiec, T. (2014). Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym. Studia Z Polityki Publicznej , 1(2(2), 33-54. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.2.2