Kłos, A. (2014). Nowe źródła zasobów własnych Unii Europejskiej. Studia Z Polityki Publicznej , 1(2(2), 55-78. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.2.3