Kubylis, R. (2014). Funkcjonowanie Urzędu Podatkowego w Królestwie Norwegii. Studia Z Polityki Publicznej , 1(2(2), 133-156. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.2.6