Jabłońska, E., & Kapturkiewicz, J. (2014). Trzecie seminarium naukowe z nauk o polityce publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Polityka publiczna w Polsce – priorytety i wyzwania. Studia Z Polityki Publicznej , 1(2(2), 157-166. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/591