Błędowski, P. (2014). Polityka społeczna jako specjalność nauk o polityce publicznej – próba charakterystyki. Studia Z Polityki Publicznej , 1(3(3), 9-23. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.3.1